Annonse
Askøy VVS
Knut-Natlandsmyr

Enklere med diktatur?

– Noen ganger kunne det vært enklere med diktatur enn med demokratiske spilleregler i behandlingen av byggesaker, spøker fagleder Knut Natlandsmyr i Askøy kommune.

Tekst av Rolf Erik Veland  /  Publisert 17. april 2013, 15.10  /   Bolig, Nyheter  

Den noe ironiske uttalselsen falt under et frokostmøte med medlemmer av Askøy Næringslivsforening i kommunestyresalen onsdag. Temaet var kommunal behandling av byggesøknader, med bakgrunn i at Askøy kommer nest dårligst ut i en brukerundersøkelse foretatt av Asplan Viak. Denne undersøkelsen viser ar Askøy har et stort forbedringspotensiale i en smidigere behandlinsprosess, noe som kom overraskende på rådmann Odd Magne Utkilen da undersøkelsen ble presentert i Bergen Næringsråd tidligere i vinter.
– Jeg trodde vi hadde en relativ smidig saksbehandling i kommunen, ettersom vi har jobbet mye for å få dette til, sa han den gang.
På denne bakgrunn hadde Askøy Næringslivsforening tatt initiativ til et møte mellom det lokale næringslivet og Askøy kommune for å få til en bedre dialog om saksgang og forbedringsmuligheter, og møtet var meget nyttig for alle parter.

Natlandsmyr forklarte hvorfor det i mange tilfeller tok unødvending lang tid for å få sakene ferdigbehandlet, blant annet fordi demokratiske spilleregler tilsier at alle innspill må behandles og avklares. I mange tilfeller ender dette ofte innom fylkesmannen, noe som ikke minst forsinker og fordyrer saksgangen.
Selv Natlandsmyr mente at dette i mange tilfeller kunne virke unødvendig pirkete og frustrerende, ikke minst hvis det kun manglet et lite kryss man hadde glemt på et nabovarselskjema.
– Det er da vi ofte kunne bli fristet til å ta snarveier, men det kan vi ikke tillate oss, vi må følge regelverket. Og dette regelverket er ikke blitt enklere i de 25 årene jeg har vært her, til tross for at alle de skiftende regjeringer har lovet det. I stedet har det gått motsatt vei, og blitt mer og mer intrikat og komplisert, sier Natlandmyr, som illustrerer dette ved å vise frem to saksmapper av ulik størrelse.
– Den minste er fra 2005 og omfatter det største arealet i Storebotn, mens den største bunken, som er minst tre ganger større, er fra 2012 og omfatter et lite område i Florvåg. Det viser med all tydelighet hva vi har å kjempe med, sier fagsjef Knut Natlandsmyr.

Siste saker