Annonse
Fromritoppen senter – velkommen til en hyggelig handel!
Waagen

Nye tider med Sivert Waagen

– En av grunnene til at vi gjør det bra er at vi er nøye på å følge med i tiden. Det være seg kundeservice, markedsføring og fokus på det vi kan best.

Tekst av Yngve Johnsen  /  Publisert 23. april 2015, 14.18  /   Næringsliv  

Ordene tilhører Jostein Waagen (32), som er tredjegenerasjons eier av bedriften Sivert Waagen AS i Skarholmen på Askøy.
– Tidene endrer seg fort. Før var det revolusjon og halleluja når grabbebilen nådde fire meter ut, mens vi nå har grabb som rekker 17 meter, og til sommeren faktisk hele 21 meter, smiler han.

57 år i virke

Butikken, som leverer alt av stein og sand til hage og utemiljø, eies sammen med faren Jon Steinar Waagen (69). Vi må tilbake til 1958 for å finne starten på stein-eventyret i Skarholmen. Det var Josteins bestefar, Sivert, som var gründer. Han døde nokså tidlig, og Jon Steinar overtok firmaet som 20-åring, sammen med sine brødre Sigbjørn og Terje.
– Min far overtok selskapet alene i 2000. Først drev firmaet mest med kull og koks. Men etter hvert ble det mer og mer sand og stein, forteller Jostein.
Egentlig var det oldefaren Sigvald som startet opp næringsvirksomhet på denne sjøtomten, men da var det snakk om sildesalting.

– Livsstil

Selv jobbet han tre år i bedriften før han var borte i fire år. I 2005 kom han tilbake og gikk inn på eiersiden sammen med faren. Så nå har han vært i bedriften sammenhengende i ti år.
– Det blir en livsstil, og jeg er glad for at jeg har en tålmodig samboer, smiler han.
– Det er en svært sesongbasert bedrift, så det blir jobbing både morgen og kveld når det står på som verst. Noe sommerferie kan jeg bare se langt etter. Da blir det heller en sydentur på vinterstid, forteller Jostein.

Vil ha ting gjort

Kundene står i høysetet hos Sivert Waagen AS. Det være seg de private som bare er innom for å kjøpe en sekk sement, eller anleggs­gartnere som bestiller heller til flere tusen kvadratmeter.
– En må ha i tankene at privat­personen som kjøper litt sand muligens har et større prosjekt senere. Da er det viktig at han har i tankene at servicen har vært god hos oss, påpeker Jostein.
Men kundene har «endret» seg også. Tidligere var det svært vanlig at folk gjorde mye av jobben selv, mens det nå i stadig større grad er kunder som vil ha ting gjort så raskt og effektivt som mulig, og gjerne «ferdig arbeid».
– Det betinger blant annet bedre transport-tjenester fra vår side. Folk vil gjøre det enklest mulig for seg selv, og betaler heller mer for å få det gjort. Jeg tror dette skyldes at folk vil heller bruke tiden sin på fritid og familie. Reise til fjells eller til sjøs, sier Jostein.

Naturstein

– Trenden er også at folk ønsker utemiljøet mer og mer vedlikeholdsfritt, samtidig som de ønsker det pent rundt seg. Da er det naturstein og granitt som er tingen. Dette er stein som har nøyaktig samme utseende om 200 år. Betong forvitrer jo med årene, så vi merker at stadig flere ønsker evigvarende elementer. Disse er også lett å renholde ved hjelp av høytrykkspyling, sier Jostein.
Sivert Waagen AS har klart å opparbeide seg et solid navn og rykte på Askøy. Også på andre siden av broen vokser askøyfirmaet. I dag stammer omtrent halvparten av omsetningen fra virksomhet på bysiden og Sotra.
– Jeg tror askøyværinger forbinder vårt navn med stabilitet, og at vi er leveringsdyktige og god på service. Hele tiden opplever vi at kundene kommer igjen, og det har mye å si. Vi blir kjent med folk, og husker hva de enkelte baler med, og hva de er på jakt etter. Det setter folk pris på, nikker han.
Jostein understreker at de først tenker kvalitet, før kvantitet.
– Det er uhyre viktig med god kapasitet, slik at kundene får hjelp til en hver tid, slår han fast.

Rekordomsetning

De siste årene har butikken gått bedre og bedre. Fjorårets omsetning på 25 millioner kroner er «all time high» og en økning på voksne 32 prosent fra året før. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2005 for å finne en markant forskjell i strukturen. Den gangen var de bare to faste ansatte og hadde ikke transport ut i det hele tatt.
– Nå er vi seks fast ansatte, samt tre sesongarbeidere. Det er stadig flere som ønsker materialet tilkjørt, så vi leier også inn ekstra biler og sjåfører til arbeidet for å dekke forespørselen, forteller Jostein.
Årets første kvartal viser at utviklingen ikke har stoppet opp. Det er en økning på drøyt 20 prosent fra det gode året i fjor.
– Det ser lyst ut om dagen. Vi har fått en del større aktører som kommer til oss og vil handle her. Vi klarer å levere på en god måte, med god logistikk og ulike ledd som fungerer veldig bra. Det gir en trygghet ut i markedet, skryter den daglige lederen.
– Men det er en vanskelig bransje å tjene penger i. Man er avhengige av volum, og å holde prisene nede, fastslår Jostein.

Gikk tilbake til hagen

I perioden 1992 til 2005 drev Sivert Waagen AS med full utbygging og leverte trelast og det som skal til for total leveranse til Askøy og Sotra.
– Men når alle skal være utbyggere, og alle skal levere hele pakker, så blir det fort mer arbeid enn det smaker. Vi fant ut at vi ville gå tilbake til røttene våre og fokusere på det vi kunne best, sier Jostein.
Finanskrisen gjorde sitt inntog og ga solide tap for bedriften i 2011. Dette på grunn av en rekke konkurser blant større kunder.
– For vår del var det ingen finanskrise i det hele tatt, men at andre led så mye gjorde at vi også tapte, sier han – og gir media store deler av skylden.
– Når media forteller at alt går ad unders, så er det ikke rart at folk slutter å bruke penger. Det samme gjelder nedgangen i oljebransjen nå for tiden. Den negative fokuseringen gir ringvirkninger som strengt tatt ikke burde vært der, mener Jostein.

På Facebook

I perioden fra 2001 til 2011 var Sivert Waagen AS en del av kjeden Steinsenteret. Sammen med en rekke andre bedrifter trakk de seg ut av samarbeidet, og dannet det som i dag er kjeden Steinspekteret. Det satses i dag mye på markedsføring og moderne kanaler.
– Man har nødt til å følge med i tiden og tilpasse seg kundenes hverdag. Og her har vi virkelig fulgt på, sier Jostein.
I dag kan de om lag 4000 følgerne på bedriftens Facebook-side få oppdateringer på hva som rører seg i Skarholmen.
– Facebook er en kanal der en kan være litt uhøytidelig og hvor man kan bygge merkevaren sin. Det er ikke sånn at tilbudsannonser slår særlig an på Facebook, men konkurranser og generell info blir virkelig sett, det merker vi, smiler Jostein.
– Auksjoner er også populært. Og aktuelle tips.

Bruker penger på reklame

Det har lenge vært snakk om handelslekkasje fra Askøy, egentlig i mange år. Jostein gjør det klart at han ikke er særlig forundret over at butikker sliter.
– Det blir som jeg har sagt; man må følge med i tiden og ta opp konkurransen med sentrene på andre siden av broen. Hele tiden. Og man må markedsføre seg, ikke minst her lokalt. Det nytter ikke med en halvdød nettside og FB-oppdateringer en gang i måneden. Her må man være på hele tiden, sier han.
Selv mener han markedsføring er en vesentlig del av grunnen til at Sivert Waagen går bra i dag.
– Vi sa i 2008 at vi skulle prøve en satsing mot bredere markedsføring i tre år. Så det gjorde vi. Og det vi så da vi bremset ned i 2011, var en tydelig nedgang i omsetningen, sier han.
– Vi bruker mye ressurser på DM-er rett ut i postkassene til folk. Vi har en fast annonseavtale med AskøyMagasinet, samt litt i lokalavisen. Jeg tror markedsføring er nøkkelen til suksess lokalt.
– Vel så viktig er arbeidsmiljøet. Her hos oss er det veldig bra og uhøytidelig, poengterer han.

Populære utstillinger

I fjor ble Sivert Waagen AS kåret til «Årets butikk» av Multiblokk, en høythengende pris hvor mange kriterier skal oppfylles for å nå opp.
– Det er vi stolte over. Det beviser at vi gjør mye riktig her i Skarholmen, smiler han.
Vi får foreviget Jostein sammen med pappa ved en av utstillingene i butikken. Hele andre etasje er viet til utemiljø – innendørs.
– Det er greit å ha det innendørs, med alt det dårlige været vi har. Da kan folk bruke tid og se det hele på en tørr og fin plass. Vi bruker mye tid og krefter på disse utstillingene, forteller Jostein.

Siste saker