Annonse
Sivert Waagen – din leverandør av hagerelaterte byggvarer
IMG_0349 crop

Viktig å måle radon i bygninger

Den radioaktive edelgassen radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og Statens strålevern anbefaler derfor alle å måle radon i hjemmet sitt.

Tekst av Rolf Erik Veland  /  Publisert 21. februar 2014, 12.36  /   Bolig, Nyheter  

– Målingene kan du foreta selv ved å bestille såkalte sporfilmer via kommunens nettsider, sier rådgiver Bengt Åge Borge ved Miljørettet helsevern i Askøy.

Ifølge Statens strålevern dør det i Norge rundt regnet 300 personer i året som følge av radoneksponering. Radongassen som siver opp fra berggrunnen kan forårsake lungekreft hos personer som blir langvarig utsatt for radongass der konsentrasjonen av slik gass er høy. Statens strålevern anbefaler derfor at folk som bor i hus som har en høyere stråleverdi enn 100 becquerel per kubikkmeter luft, bør iverksette tiltak for å få redusert dette nivået.

Mål selv
– Hvordan kan folk finne ut av hvilke strålenivåer man har i eget hus, Borge?
– Som sagt kan man selv gjøre dette selv ved først å legge ut en liten boks med såkalt sporfilm som måler hvor stor mengde radongass som strømmer inn i boligen i løpet av en to måneders periode. I Askøy kommune samarbeider vi med firmaet Gammadata om dette, som sender deg disse måleboksene til en pris på 395 kroner. Disse to boksene plasseres ut i de rommene man oppholder seg mest i, og etter to måneder sender man dem inn til analyse. Svaret man da får avgjør om du bør gjøre noe med problemet eller ikke, sier Borge.

Føre var
Bengt Åge Borge ser gjerne at askøyfolket er føre var når det gjelder radongassfare.

– I 2010 satte kommunen i gang en kampanje i Askøy for å kartlegge radonrisikoen og eventuelt identifisere områder som er spesielt utsatte for radoneksponering, og fikk respons fra rundt 650 private husstander. I tillegg har skoler og barnehager i kommunen deltatt i kartleggingen, slik at vi har gått inn med tiltak der verdiene lå høyere enn anbefalt nivå.
– Hva fant dere ut av ved denne undersøkelsen?
– Først og fremst at Askøy ikke har vesentlige høye verdier av radongass, og at befolkningen av den grunn ikke trenger engste seg særlig for at radon skal påvirke deres helse i vesentlig grad. Men vi ser gjerne at flere er føre var og sjekker sine boliger, sier han.
– Målingene viste at 84 prosent av de 650 boligene som responderte lå stråleverdiene på godt under tiltaksgrensen på 100 becquerel per kubikkmeter.. Kun 16,5 prosent av målingene viste en radonkonsentrasjon som var høyere enn 100 becquerel.
– Og dem det gjelder har iverksatt tiltak for å komme under grenseverdiene?
–De private boligeierne må selv vurdere om de vil sette inn tiltak for å redusere nivået, og i så fall selv betale dette av egen lomme. Strålevernet anbefaler dette,
og for utleiere, arbeidsgivere og for det offentlige er det lovpålagt å både måle og gjennomføre nødvendige tiltak for å få nivåene ned under faregrensene. Men dessverre finnes det ingen offentlige støtteordninger for dette, sier Borge.

Skoler og barnehager sjekket
– Dere sjekket også skoler og barnehager i kommunen?
– Ja. her viste det seg at 39 prosent av skolene og 26 prosent lå noe over grenseverdiene, og her satte vi inn tiltak som reduserte nivåene til under faregrensen. De øvrige viste allerede «gode» verdier.
– Hvordan er tilstanden i Askøys skoler og barnehager i dag?
– Alle, så nær som Ravnanger ungdomsskole, ligger i dag godt under faregrensen, men der er vi allerede i gang med en omfattende renovering av både skolebygg og ventilasjonsanlegg, så dette vil ordne seg innen kort tid.
– Hvor store stråleverdier ble målt på Ravnanger ungdomsskole?
– 136 becquerel på kubikkmeter, så det er ikke snakk særlig høye verdier over faregrensen på 100, men nok til at vi gjør lovpålagte tiltak slik vi har gjort det der har vært behov for det.

Ikke høyt

– Er det steder på Askøy som er mer utsatt for radon enn andre?
– Ja, det finnes variasjoner avhengig av grunnforholdene, men la meg understreke at Askøy generelt sett ikke har høye stråleverdier sammenlignet med andre steder i landet. Det høyeste som er målt på Askøy over ett år, er 2270 becquerel per kubikk, men til eksempel Kinsarvik har målt opptil 10.000 becquerel på kubikk, så da snakker man virkelig om at det er fare på ferde.
– Likevel anbefaler du at man måler egen bolig her på Askøy?
– Ja, fordi det vil gjøre oss bedre i stand til å si hvor og hvem som bør sette i verk tiltak. Om det ikke er overhengende helsefare, så er det greit å være å være føre var. I nye bygg legges det i dag radonsperre i grunnen, men det koster ikke all verden å få gjennomført effektive tiltak for å få redusert faren i eldre hus heller. Søk på ordet «radon» på nettet, eller gå inn på Askøy kommunes nettsider for å få nærmere opplysninger om hvem man bør kontakte i slike tilfeller, er rådet fra rådgiver Bengt Åge Borge i Askøy kommune, miljørettet helsevern.

Slik ser en radonmåler ut.

IMG_0347

Siste saker